KIELIOPPI
Molemmille englannin pakollisille opintojaksoille soveltuvaa materiaalia. Eritasoisille oppijoille vaikeusasteeltaan erilaisia tehtäviä. Drillityyppisiä harjoituksia, mutta myös tehtäviä, joissa tulee soveltaa oppimaansa. Eritasoiset opiskelijat voivat edetä kukin omassa tahdissaan.

- http://ameba.lpt.fi/~mallinen/exercises/
Em. sivusto varsin käytännöllinen perusasioiden kertaukseen. Kielioppitehtäviä verbien eri aikamuotoihin liittyen. Kysymys- ja kieltolauseet. Opiskelija voi tarkistaa ja korjata omat vastauksensa. Lisäksi käytännöllisiä ilmaisuja arkipäivän small talk-tilanteisiin. Soveltuu erittäin hyvin ensimmäisen pakollisen opintojakson alkuvaiheen materiaaliksi.

- http://www.englishgrammarsecrets.com/
- http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/
- http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
- http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/
- http://www.speakspeak.com/html/d3_english_resources_grammar_practice.htm
- http://www.otavanoppimateriaalit.net/culturec/
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

PUHEEN JA ÄÄNTÄMISEN OPETUS

- http://www.naturalreaders.com/index.htm
- http://www.audiopal.com/
- http://www.howjsay.com/
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
- http://www.naturalreaders.com/index.htm

KUULLUNYMMÄRTÄMINEN JA MUSIIKIN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA

Kielioppia, sanastoa ja fraaseja musiikin kautta opiskeltavaksi. Useimmiten samalla sivulla valmiina sekä musiikki, että sanat ja tehtävät printattavaksi, tai yhdessä videotykin kautta katsottavaksi. Videolinkkejä kappaleisiin sekä keskustelunaloittajia.
Sanastotehtäviä voi helpottaa esimerkiksi antamalla opiskelijoille vaihtoehdot nähtäväksi ennen täydennystehtäviä.

- http://www.isabelperez.com/songs/
- http://www.musicalenglishlessons.org/
- http://freesongsforkids.com/videos/crazy-over-vegetables-0
- http://www.archive.org/ à esim. LibriVox
- www.youtube.comsongs/videos with lyrics
- http://areena.yle.fi/news in English
- http://www.eslpartyland.com/teachers/music/tryin.htm
- http://www.lingonet.com/lingowalk/londonwalk/index.html
- http://www.listen-to-english.com/

SANASTO

- http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/sanastot.html
- http://www.freerice.com/
- http://comics.com/
- www.free-online-novels.com
- http://www.wordle.net/
- www.popcap.com

Eritasoisia tehtäviä ja tietoa englannin opiskelijoille

Yleiskielen harjoituksia sekä kieliopista että sanastosta. Soveltuu täydentäväksi materiaaliksi oppitunneille, esimerkiksi vaihteluna tuntityöskentelyyn.
- http://www.usingenglish.com/
- http://www.englishpage.com/
- http://www.englishclub.com/
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
- http://teachers.teach-nology.com/index.html
- http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/download_package/176
- http://www.otavanoppimateriaalit.net/culturec/
- http://www.englishlearner.com/tests/

ERITYISALAKOHTAISIA

Hoiva-ala

Kaikki nämä sivustot soveltuvat erityisesti englannin toiselle opintojaksolle tuomaan vaihtelua oppituntien sisältöihin ja työskentelytapoihin, sekä vahvistamaan ammattisanaston ja viestinnän osaamista.
- http://www.englishmed.com/nurses/
- http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/oppimisaihioita_sairaala_alan_kielenopetukseen
Soveltuu englannin toiselle opintojaksolle potilashuonesanaston harjoitteluun. Monipuolinen, perinpohjainen, suhteellisen haastava heikoimmille opiskelijoille, erityisesti interaktiivinen osio.
- http://www.hospitalenglish.com/

Tekniikka

- http://www.tsk.fi/tepa/
Tekniikan alan sanasto- ja termipankki, joka on käytännöllinen esimerkiksi englannin toisella pakollisella englannin opintojaksolla, kun etsitään sanastoa suullista esitystä varten, tai kirjoitetaan englanninkielistä ansioluetteloa.
- http://efunda.tradepub.com/
Tekniikan ja muidenkin alojen julkaisuja sähköisesti luettavissa. Soveltuu parhaiten edistyneemmälle opiskelijalle sanavaraston kartuttamiseen sekä alalla tapahtuneen kehityksen seuraamiseen. Sopii toiselle pakolliselle opintojaksolle, kun opiskelijan oman alan tuntemus on jo karttunut.


Materiaalipankki tutkittavaksi

- http://lemill.net/
- http://www.discoveryeducation.com/teachers